Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 143/18-143/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 363/1, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 948/40, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 139/18, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 134/16, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 887, 949/2, 949/10, 949/11 i 949/13, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/38, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 944/19 i 944/20 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działki nr 93/2 i 93/3 poł. w obr. Kruszewnia

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 987/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 202/3 i 202/5, poł. w obr. Kruszewnia - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 63/6, 63/7 i 63/8, poł. w obr. Maliniak - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 38/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 949/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - udział 3/5 w działce nr 169/3, poł. w obr. Rolnowo

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 219/1, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 15/16, 15/20 i 15/23 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 725/107 poł. w obr.Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 949/5 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 577/27 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 577/28 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 10/1 i 1/5 oraz 10/3 i 1/7 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki 935/29 i 935/30 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 381/2 poł. w obr. Żabi Róg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 123 i 134/15 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 6/10 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - działka nr 935/28 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodaro

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/87 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 45A przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 724/41 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 664/13 i 664/15 oraz 664/14 i 664/16 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 715/27 i 715/28 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 790/7 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 12/20 i 12/21, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 501, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 7 w budynku nr 7 przy ul. Żeromskiego w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 25/10, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164, poł. w obr. Jurki - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 81/6 i 81/7, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1/2 i 1/3, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 258/73, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 602/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 664/9, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/26, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/28, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 631/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 11 Listopada 5

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 17 w budynku nr 4A przy ul. 11 Listopada w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 7 w budynku nr 137 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 2 w budynku nr 13 w Bożęcinie - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu