Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerows

Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Informujemy, iż osoby, które otrzymały laptopy lub tablety w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"  zgodnie z § 3 umowy przekazania są zobowiązane do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

2024-06-05, 7:19

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Granty PPGR

Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Informujemy, iż osoby, które otrzymały laptopy lub tablety w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" zgodnie z § 3 umowy przekazania są zobowiązane do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, iż osoby, które otrzymały laptopy lub tablety w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" zgodnie z § 3 umowy przekazania są zobowiązane do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Przejdź do artykułu

Grant PPGR - informacja do mieszkańców

Przejdź do artykułu

1 497 500 zł na zakup komputerów dla uczniów - "Granty PPGR"

Informujemy, iż Gmina Morąg pozyskała 1 497 500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup laptopów oraz tabletów dla 605 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Przejdź do artykułu