Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 97/49 poł w obr. Bożęcin

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 287/3 poł w obr. Chojnik

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 144/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 344 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 142/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 343/7 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 141/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 343/6 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 139/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 357/9 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 138/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, na działce nr 357/8 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 137/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 357/7 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 135/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 357/3 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 134/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 357/2 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 133/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk. jednorodzinnego oraz budynku gosp., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, na działce nr 357/1 poł. w obr. Jędrychówko

Przejdź do artykułu

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działki nr 40/10 i działce nr 40/22 poł w obr. Antoniewo

Przejdź do artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o planowanym terminie przestawienia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na częściach działek nr 89 i 92 poł. w obr. Bramka

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 60/2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do sześciu instalacji fotowoltaicznych "JURKI" o łącznej mocy do 6 MW na częściach działek nr 388, 389 i 390/1 poł. w obr. Jurki

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kW w celu zasilnia budynku mieszk. w miejscowości Bogaczewo na cz. działek nr 295, 298/6 i 298/7

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kW do zasilenia działek nr 110/2 i 110/6 na cz. działek nr 110/55 i 110/4 poł w obr. Słonecznik

Przejdź do artykułu

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Morąg

Przejdź do artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Morąg

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW z szafkami pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działkach nr 460/1, 277/3 i 277/4 planowanej na działkach nr 311, 316/11,

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW z szafkami pomiarowymi do zasilania przepompowni ścieków na działce nr 63/6 obr. Jurki i zabudowy mieszkalnej na działkach nr 63/4, 6

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej na części działek nr 97, 68, 77, 55, 93, 102, 70/5, 63/13, 75/2, 75/1, 75/5, 63/7, 63/6, 43/6 i in. w obr. Jurki

Przejdź do artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o podjęciu w GMINIE MIŁAKOWO uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo

Przejdź do artykułu

Decyzja nr 87/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 30MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na cz. działki nr 340 obr. Słonecznik oraz cz. działki nr 147/20 obr. Bożęcin

Przejdź do artykułu

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 obr. Antoniewo

Przejdź do artykułu

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej na części działek nr 97, 68, 77, 55, 93, 102, 70/5, 63/13, 75/2, 75/1, 75/5, 63/7, 63/6 i in. w obr. Jurki.

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW na części działek nr 306, 307, 298/1, 291/13, 291/12 i 291/11 poł. w obr. Jurki

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 poł. w obr. Antoniewo

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 poł. w obr. Antoniewo

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części działek nr 201 i 217 poł. w obr. Bogaczewo

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części działek nr 201 i 217 poł. w obr. Bogaczewo

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na części działki nr 192 i 229/12 poł. w obr. Łączno

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na części działki nr 192 i 229/12 poł. w obr. Łączno

Przejdź do artykułu