Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej na części działek nr 97, 68, 77, 55, 93, 102, 70/5, 63/13, 75/2, 75/1, 75/5, 63/7, 63/6 i in. w obr. Jurki.

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW na części działek nr 306, 307, 298/1, 291/13, 291/12 i 291/11 poł. w obr. Jurki

Przejdź do artykułu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 poł. w obr. Antoniewo

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 poł. w obr. Antoniewo

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części działek nr 201 i 217 poł. w obr. Bogaczewo

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części działek nr 201 i 217 poł. w obr. Bogaczewo

Przejdź do artykułu

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na części działki nr 192 i 229/12 poł. w obr. Łączno

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na części działki nr 192 i 229/12 poł. w obr. Łączno

Przejdź do artykułu