Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Strużyna

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniu zbiorowym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Strużyna" w obwodach łowieckich Nr 183 i Nr 184

2023-09-21, 13:23

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO DLA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ W WIEKU 60+

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla wyborców niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 rok życia do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO DLA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ W WIEKU 60+  W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

2023-09-20, 10:38

Przejdź do wszystkich aktualności

Miejski szlak turystyczny


Logotypy UE, RP, Funduszy Europejskich oraz województwa Warmińsko_mazurskiego