Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste


Odsłuchaj

Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 664/9, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/26, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/28, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 631/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 11 Listopada 5

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 17 w budynku nr 4A przy ul. 11 Listopada w Morągu - na rzecz najemcy

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 7 w budynku nr 137 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy

Autor: Cezary Korszniak

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 2 w budynku nr 13 w Bożęcinie - na rzecz najemcy

Autor: Renata Strzylak

Przejdź do artykułu