Aktualności


Chrońmy pszczoły

Chrońmy pszczoły

2024-04-16, 13:17

UWAGA - ZGŁOŚ SZAMBO LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

Urząd Miejski w Morągu, zwraca się do Mieszkańców Gminy Morąg o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Miejskiego w Morągu do dnia 15 kwietnia 2024 r.

2024-03-11, 8:12

Przejdź do wszystkich aktualności

Miejski szlak turystyczny


Logotypy UE, RP, Funduszy Europejskich oraz województwa Warmińsko_mazurskiego