Promocja projektów 2014-2020

Informacje o realizowanych i zrealizowanych przez Gminę unijnych projektach inwestycyjnych.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wsparcie inwestycji drogowych w Gminie Morąg

Przejdź do artykułu

Program "CIEPŁE MIESZKANIE"

Gmina Morąg prowadzi nabór wniosków właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie". Środki na realizację Programu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przejdź do artykułu

Strategie, raporty, opracowania

Informacje na temat dokumentów strategicznych Gminy Morąg.

Przejdź do artykułu

Promocja projektów 2007-2013

Artykuł poświęcony promocji projektów z perspektywy finansowej 2007 -2013

Przejdź do artykułu

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Morąg otrzymała rządowe wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 062 600 zł na realizowane zadania inwestycyjne.

Przejdź do artykułu

Fundusz Dróg Samorządowych

Dotyczy wsparcia finansowego udzielonego Gminie Morąg na realizację inwestycji drogowych.

Przejdź do artykułu

Dotacje na budowę studni głębinowych w Gminie Morąg

Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na budowę studni głębinowej

Przejdź do artykułu

Rewitalizacja w Gminie Morąg

Informacje poświęcone tematyce związanej z rewitalizacją.

Przejdź do artykułu

Usuwanie azbestu w Gminie Morąg 2023

Informacje na temat działań podejmowanych w Gminie Morąg na zakres związany z usuwaniem azbestu

Przejdź do artykułu