Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie jednodniowej wycieczki do Gdańska zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku.
Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 444,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi  3055,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 611,00 zł pochodzi z wpłat rodziców uczniów.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" jest realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.