Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wykaz szkół i przedszkoli, które otrzymały wsparcie w ramach programu przedstawia poniższa tabela:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki    i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji   i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.