Szanowni Państwo,
W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ NASZYCH PRACOWNIKÓW
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronawirusowi SARS-CoV-2,
interesanci w Urzędzie Miejskim w Morągu przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 89 757 22 31

Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowsko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki.

Zasadnicze elementy takie jak rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera oraz tworzony przez niezapomniany krajobraz podlegają ścisłej ochronie. Biorąc pod uwagę unikalność walorów rekreacyjnych gminy Morąg, obszar ten posiada rangę terenów wczasowych, preferujących istnienie i rozwój form rekreacji charakteryzujących się dłuższym pobytem w wybranym miejscu. Warunki takie wystepują szczególnie w szerokim otoczeniu jeziora Narie (miejscowości: Kretowiny, Bogaczewo, Gulbity, Wilnowo), nad jeziorem Ruskim (miejscowość Ruś) oraz jeziorem Bartężek. Gmina Morąg wchodząca w skład województwa warmińsko-mazurskiego położona jest w szczególnie chronionym obszarze, tzw. "Zielonych Płucach Polski". Wszystkie jeziora oraz rzeki na tym terenie, są strefami ochrony środowiska przyrodniczego.

 

 

Mamy szczęście mieszkać w pięknym regionie fascynującym zarówno przyrodniczo, jak i turystycznie. Wielkim atutem Gminy Morąg jest przede wszystkim położenie w sąsiedztwie jezior oraz bogata, prawie 700 letnia, historia Miasta Morąg, której świadectwem są istniejące liczne zabytki architektury. Niezwykle ciekawe są także krajobrazy naszych miejscowości wiejskich oraz zlokalizowane na ich terenie ślady przeszłości. Najbardziej malowniczym zakątkiem naszej Gminy są okolice jeziora Narie, którego powierzchnia liczy 1240 ha, a maksymalna głębokość wynosi aż 44 m. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich jezior o bardzo urozmaiconej linii brzegowej oraz licznych zatokach, półwyspach i wyspach. Wyjątkowe położenie Gminy Morąg daje jej szczególne walory turystyczne i krajoznawcze, które w połączeniu z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną plasują ją wysoko wśród gmin turystycznych.

Dowodem tego jest uzyskany w 2009 i 2010 r. tytuł LETNIEJ STOLICY WARMII I MAZUR w kategorii gmin miejsko-wiejskich w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej. Na terenie naszej Gminy mamy dobrze rozwiniętą bazę okołoturystyczną, w tym:  ośrodki turystyczne, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, atrakcyjny dla ornitologów użytek ekologiczny “Rozlewisko Morąskie”

Gmina Morąg położona jest na Pojezierzu Iławskim, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w regionie szczególnie atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie. Morąg jest rodzinnym miastem wielu znakomitych postaci, takich jak Abraham Calovius – wybitny teolog uniwersytetu w Wittemberdze, poeta Jan Gottlieb Willamovius czy Joann Gottlieb Herder, filozof, pisarz, teoretyk literatury i sztuki, teolog luterański. W mieście znajduą się liczne, pochodzące z okresu średniowiecza zabytki. Ich poznanie umożliwia Miejski Szlak Turystyczny.

Na obszarze Gminy występuje kilka form ochrony przyrody:

Obszary Chronionego Krajobrazu:

„Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej”

„Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego”

„Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu”

„Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich”

Natura 2000

Uroczysko Markowo – PLH280032

Użytki ekologiczne.

Gorzeń Duży – jezioro śródleśne

Gorzeń Mały – jezioro śródleśne

Rozlewisko Morąskie –ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno – błotnych.

 

Jeziora w Gminie Morąg

Bartężek –jezioro rynnowe, leżące na wysokości 99,5 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosi 385,5 ha, średnia długość 6 500 m, a średnia głębokość 6 m. Charakteryzuje się rozwiniętą linią brzegową, wysokimi i zalesionymi brzegami. Znajduje się na nim kilkanaście wysp o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Gatunki ryb bytujące w wodach akwenu to: sandacz, szczupak, okoń, lin, sielawa, miętus, leszcz, węgorz i płoć.

Narie – położone na wschód od Morąga, na wysokości 170 m n.p.m., o powierzchni 1 240,1 ha i maks. głębokości 43,8 m. Na jeziorze 19 wysp. Na jego południowym cyplu punkt widokowy – Dzwonkowa Góra (127,9 m n.p.m.). Silnie urozmaicona linia brzegowa. W jeziorze występują liczne gatunki ryb: szczupak, sandacz, lin, okoń, sielawa, płoć, miętus, leszcz i węgorz. Idealne miejsce do uprawianie sportów wodnych.

 

Żabi Róg – jezioro o powierzchni 24,8 ha i długości 1,3 km. Nad jego północnym brzegiem miejscowość o tej samej nazwie.

Pozostałe jeziora: Bożęcin, Czarne, Długie, Pieszkowo, Piłąg, Skiertąg, Zawroty, Zielone.