Skład Rady Miejskiej:

Kikoła Andrzej - Przewodniczący Rady
Krasa Robert -Wiceprzewodniczący Rady
Cołoś Renata - Wiceprzewodnicząca Rady
Gołębiewska Wioletta Dorota
Jagodzińska Małgorzata
Kaczkan Józef Waldemar
Kaczyński Kamil
Klepczyński Sebastian
Kowalewski Adam
Kowalewski Krzysztof
Małecki Bartosz
Miś Zygmunt Józef
Rowicki Jarosław
Strzylak Jacek Mikołaj
Strzylak Marcin
Szczurowski Jerzy
Szczurowski Stefan
Topolski Damian
Witos Bartosz
Winnicka Celina
Zarachowicz Katarzyna